Termeni si conditii

Acest site web este detinut si operat de catre KARMA VET MEDICAL SRL, cu sediul social in STR. ISACCEI NR. 31, CAMERA 4,5,6,7 ȘI 8, BL. I. 8, SC. A, ET. P, AP. 1, COD POȘTAL 820166, TULCEA, JUD. TULCEA

.Acest site pune la dispozitia membrilor sau potentialilor membri ai KARMAVET.RO posibilitatea de a achita contravaloarea aferenta serviilor oferite de catre KARMAVET.RO prin intermediul interfetei de magazin online, Cash la livrare, cu Transfer bancar sau cu Cardul.

Preturile exprimate pe acest site sunt exprimate in Lei. In caazurile in care preturile sunt platibile in Euro, pt plata prin SMS, acest lucru va fi stipulat vizibil.

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii si conditiile generale de vanzare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre KARMA VET MEDICAL SRL, prin intermediul magazinului virtual https://karmavet.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

In acest document, urmatorii termeni vor insemna:

Cumparator: persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o Comanda.

Vanzator: KARMA VET MEDICAL SRL, avand sediul social in STR. ISACCEI NR. 31, CAMERA 4,5,6,7 ȘI 8, BL. I. 8, SC. A, ET. P, AP. 1, COD POȘTAL 820166, TULCEA, JUD. TULCEA.

Bunuri si Servicii: orice serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.

Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract:Comanda confirmata de catre Vanzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc in momentul emiterii facturii fiscale si nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmarii de primire a acestei comenzi.

Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 – DOCUMENTE LEGALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://karmavet.ro, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare)

Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)

TCGV

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre Vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;

Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de catre Vanzator conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producatorilor. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile serviciilor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante conform informatiilor primite de la Producatori, pentru ca produsul/serviciul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de servicii sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-urilor precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea KARMA VET MEDICAL SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Articolul 8 – TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata serviciilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea serviciilor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vanzator prin anuntarea Cumparatorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Daca se doreste refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii initiale si emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar in cadrul aceleiasi luni contabile si doar pentru facturile ce depasesc valoarea de 500 lei. Te rugam sa tii cont de faptul ca refacturarea este posibila doar in variantele: persoana juridica – persoana juridica sau persoana fizica – persoana juridica, nu si persoana juridica – persoana fizica.

Vanzatorul NU aplica plata defalcata a TVA.

Articolul 10 – RISCURI SI RESPONSABILITATI

Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile prin curier catre Cumparator sau sa le predea personal la un punct de lucru inregistrat.

Transport – Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat cu care Vanzatorul colaboreaza.
 Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare pe un mediu durabil (tiparit / mail sau pe site in contul Cumparatorului).
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.

Servicii la sediul Vanzatorului

Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului livrarea la sediul Vanzatorului. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.

Serviciul deschidere colet la livrare

Vanzatorul poate oferi, la solicitarea expresa a Cumparatorului sau gratuit, pentru anumite servicii serviciul de deschidere colet la livrare.

Articolul 11 – ACCEPTARE SI DREPTUL LA RENUNTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca serviciile livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate serviciile si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile OUG 34/2014 si va aplica politica de returnare. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

Articolul 12 – TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor/plicurilor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista un document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 13 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

Articolul 14 – RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea serviciilor.

Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 15 – PRET DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vanzatorul face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile serviciilor. E posibil ca unele preturi si/sau caracteristici sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, Vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului. In cazul inregistrarii unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vanzatorul va depune toate eforturile in vederea livrarii catre Cumparator a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate in site la momentul plasarii comenzii. Daca Cumparatorul nu este de acord cu propunerile Vanzatorului, Vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda Cumparatorului.

Articolul 16 – INCALCARE – TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare. Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile Vanzatorului.

Articolul 17 – FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 18 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 19 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numitele prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie sa aiba consimtamantul reprezentantilor legali.

KARMA VET MEDICAL SRL isi rezerva dreptul de a refuza colaborarea cu clientii ce manifesta comportament si limbaj neadecvat, in scris sau verbal (agresiv, licentios etc.), au in istoricul comenzilor livrari refuzate, folosesc in mod abuziv dreptul de retur in 14 zile.

Articolul 20 – METODE DE PLATA

20.1 Plata cu Cardul

Plata cu cardul bancar se poate face doar online.

Plata cu cardul online efectuata in numele Persoanei Juridice pentru care se emite Factura Fiscala trebuie facuta doar din contul (cu cardul) respectivei Persoane Juridice.

KARMA VET MEDICAL SRL vinde on-line serviciile sale prin intermediul serviciilor de plata on-line ale Netopia Netopia. In acest fel putem asigura clientilor nostri un serviciu sigur si eficient de comanda si plata on-line.

Puteti cumpara serviciile noastre on-line urmand 3 pasi:

Selectati produsul/serviciul pe care doriti sa-l achizitionati si apasati butonul „Adauga in cos”;

Introduceti datele dvs. personale. Aceste informatii sunt necesare pentru procesarea corecta si eficienta a comenzii plasate de catre dumneavoastra. Introducerea datelor personale se face utilizand o conexiune criptata SSL pe 128 biti. . Informatiile personale nu sunt transferate catre alte terte parti, nici de catre KARMA VET MEDICAL SRL. Aveti grija sa completati formularul corect si sa indicati persoanele la care se va face facturarea si livrarea. Adresa de e-mail are importanta extrema deoarece informatiile legate de comanda si serviciile comandate vor fi transmise via e-mail. O adresa de e-mail incorecta incetineste intregul proces de comanda a produsul/serviciului. Mai mult de atat, KARMA VET MEDICAL SRL nu va putea sa va contacteze si sa va informeze asupra starii comenzii dumneavoastra. Daca adresa de livrare nu este aceeasi ca adresa de facturare, indicati acest lucru prin selectarea meniului de la sfarsitul formularului. Alegeti metoda dorita de plata si confirmati datele alegand „Pasul urmator”.

Introduceti datele despre credit/debit card: Daca ati ales metoda de plata „Card credit/debit” este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra. Pentru platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro). Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor si se desfasoara numai pe serverele Visa sau MasterCard, dupa caz. Sistemul permite efectuarea de cumparaturi on-line cu orice card emis sub licenta Visa sau MasterCard, inclusiv cele de debit si cele electronice Maestro si Visa Electron. Sunt acceptate si cardurile virtuale emise de aceste organizatii.

Daca tranzactia prin card a fost reusita, urmatorul ecran va multumeste pentru comanda pe site-ul nostru si va ofera informatiile relevante pentru comanda. Aceste informatii le veti primi de asemenea prin e-mail.

Politica de securitate

Serviciile de pe acest website sunt comercializate on-line prin intermediul serviciilor de plati on-line oferite de Netopia. Riscurile asociate unei plati on-line sunt:

Datele personale introduse de dumneavoastra pentru completarea comenzii sa intre in posesia unor terte parti si sa fie abuziv folosite – KARMA VET MEDICAL SRL si Netopia garanteaza securitatea sistemelor sale informatice. Cititi „Politica de confidentialitate Netopia” si „Politica de confidentialitate KARMA VET MEDICAL SRL” pentru mai multe informatii despre subiect.

Datele dumneavoastra in cazul platilor prin card bancar – numar de card, data expirarii, etc. – sa intre in posesia unor terte parti si sa fie abuziv folosite. In cazul sistemului aplicat de catre Netopia pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici-un moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele Netopia, acestea fiind direct introduse in sistemele Visa sau MasterCard, dupa caz. In plus, in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM. Cititi „Verified by Visa” si „SecureCode” pentru detalii complete.

KARMA VET MEDICAL SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru incercarile de plata nefinalizate ce duc la lipsa rezervarii produselor/serviciilor din stocul propriu.

Ridicarea de la sediu a comenzilor achitate cu card

La ridicarea de la sediu a comenzilor achitate cu cardul este necesar sa prezentati un act de identitate valid (factura pe persoana fizica) sau o imputernicire (factura pe persoana juridica). Ne rezervam dreptul de a contacta telefonic titularul contului atasat comenzii inainte de a autoriza livrarea.

Taxa de interchange

Pentru cardurile corporate si business exista o taxa de interchange cu o valoare semnificativa, achitata de catre KARMA VET MEDICAL SRL procesatorilor. Pentru a putea oferi preturi competitive clientilor, taxa de interchange va fi adaugata in comenzile achitate cu aceste tipuri de carduri, pentru comenzile achitate online.

20.2 Plata prin Transfer bancar

La inregistratrea comenzii aveti posibilitatea sa alegeti plata prin banca. Plata se face in baza facturii proforma emise de catre KARMA VET MEDICAL SRL , dupa confirmarea disponibilitatii produselor/serviciilor. In cazul in care nu aveti cont bancar, puteti efectua depunere in contul KARMA VET MEDICAL SRL .

Pe langa conturile disponibile in bancile comerciale, KARMA VET MEDICAL SRL va pune la dispozitie si un cont DGFP Tulcea (Trezorerie). Plata in acest cont este rezervata exclusiv entitatilor juridice cu capital de stat.

Factura proforma este valabila 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor/serviciilor se efectueaza dupa intrarea in contul KARMA VET MEDICAL SRL a sumei aferente.

Pentru ca plata sa poata fi asociata comenzii dumneavoastra, trebuie ca pe ordinul de plata sa fie mentionat numarul facturii proforma.

Factura va fi emisa in momentul in care suma transferata este confirmata pe conturile KARMA VET MEDICAL SRL . Ulterior emiterii facturii comanda se poate ridica de la sediu sau poate preda catre curier.

Plata prin transfer bancar efectuata in numele Persoanei Juridice pentru care se emite Factura Fiscala trebuie facuta doar din contul respectivei Persoane Juridice.

Depunere in cont

Plata se face in baza facturii proforma emise de catre KARMA VET MEDICAL SRL , dupa confirmarea disponibilitatii produselor/serviciilor. Plata se face prin depunere in unul din conturile KARMA VET MEDICAL SRL prezente pe factura proforma direct la sediul unei banci comerciale.

Factura proforma este valabila 2 zile de la emitere, iar livrarea produselor/serviciilor se efectueaza dupa intrarea in contul KARMA VET MEDICAL SRL a sumei aferente.

Pentru ca plata sa poata fi asociata comenzii dumneavoastra, trebuie ca pe dispozitia de plata sa fie mentionat numarul facturii proforma.

Plata prin depunere in cont efectuata in numele Persoanei Juridice pentru care se emite Factura Fiscala trebuie facuta sub conditia mentionarii pe Ordinul de Plata a entitatii juridice platitoare, nu a persoanei fizice care efectueaza depunerea.

Banci la care se poate efectua depunere in cont: SE VA COMUNICA IN FACTURA

 Ridicarea de la sediu a comenzilor achitate in avans

La ridicarea de la sediu a comenzilor achitate prin transfer bancar sau depunere in cont este necesar sa prezentati un act de identitate valid (factura pe persoana fizica) sau o imputernicire (factura pe persoana juridica). Ne rezervam dreptul de a contacta telefonic titularul contului atasat comenzii inainte de a autoriza livrarea.

20.3 Plata Ramburs (plata la curier)

Aceasta modalitate de plata permite achitarea comenzii in momentul livrarii.

Achitarea la primirea produselor implica un serviciu suplimentar efectuat de firma de curierat.

Acest serviciu are o taxa financiara de 21 RON.

Rambursul este taxa financiara perceputa de curier pentru efectuarea acestui serviciu.

Eliberarea chitantei se face de catre firma de curierat.

Pentru persoanele juridice limita de plata este de 5.000 RON numerar pe zi.

Pentru persoanele fizice limita de plata este de 10.000 RON numerar pe zi.

20.4 Numerar la sediu

Daca doriti ridicarea comenzii de la sediul nostru aveti posibilitatea sa o achitati si numerar.

Pentru persoanele juridice, limita maxima de plata numerar este 5.000 RON pe zi.

Pentru persoanele fizice limita de plata este de 10.000 RON pe zi.

Articolul 21 – Procedura de retragere din contract

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informeaza KARMA VET MEDICAL SRL cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: model formular sau o declaratie neechivoca facuta pe un mediu durabil (hartie, mail sau fax). Consumatorul are la dispozitie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunta retragerea din contract.

Obligatiile care revin KARMA VET MEDICAL SRL

Rambursarea integrala a sumelor primite ca plata, inclusiv costurile livrarii in cazurile: produsul/serviciul livrat nu corespunde specificatiilor din site, produs nefunctional in primele 48 ore (2 zile lucratoare) de la receptie, produs livrat gresit (exceptand situatia in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleasi modalitati de plata rezonabil aplicabile (in cazul platii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer in cont bancar transmis neechivoc de consumator). Indeplinirea obligatiei de rambursare se face face in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea produselor.

Obligatiile care revin consumatorului

Produsele sunt inmanate KARMA VET MEDICAL SRL personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fara intarziere nejustificata si in decurs de maxim 14 zile de la anuntarea deciziei de retragere din contract. Consumatorul suporta costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar in ce priveste diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

Articolul 22 – Regulament GDPR karmavet.ro

Ce fel de date personale prelucrăm?

Datele furnizate de utilizatori.La KARMA VET MEDICAL SRL prelucrăm datele personale ale utilizatorilor și membrilor noștri. În principal, sunt acele date personale furnizate în timpul înscrierii la KARMA VET MEDICAL SRL, sau în timpul transmiterii de înscrieri.

Aceasta date includ în special adresa de e-mail cât și, în cazul membrilor, numele și prenumele, adresa, numărul de telefon și detaliile de plată.

KARMA VET MEDICAL SRL nu colectează și nu prelucrează alt gen de date personale, cum ar fi cele cu caracter sensibil, de exemplu, starea dvs. de sănătate, etnie sau religie, șamd.

În ce scopuri vă procesăm datele cu caracter personal?

Numele și prenumele, precum și detaliile de contact vă sunt procesate pentru a vă putea procesa aplicațiile de membru sau înscrierile transmise de dvs. Prelucrarea datelor în acest caz, este inclusă pe decursul tuturor activităților, de la înregistrarea, prelucrarea, inclusiv plata efectuată. Dacă aceste informații nu sunt furnizate KARMA VET MEDICAL SRL, aceasta din urmă nu își poate îndeplini angajamentul serviciilor solicitate.

Pentru a putea transmite informații despre activități din lumea fitnessului, KARMA VET MEDICAL SRL se folosește de următoarele date personale: adresa de e-mail și uneori numărul de telefon pentru notificări ocazionale prin SMS. În acest caz, trimitem un mesaj despre serviciile pe care KARMA VET MEDICAL SRL le susține și/sau organizează. Procesarea datelor se realizează pentru îndeplinirea intereselor legitime pe care le are KARMA VET MEDICAL SRL sub formă de marketing direct cu caracter limitat. KARMA VET MEDICAL SRL nu are nevoie de consimțământul dvs. pentru acest gen de comunicări, însă vă permite să vă dezabonați în orice moment sau să vă opuneți unei astfel de procesări. Dacă vă retrageți consimțământul, nu vom mai procesa datele dvs. în scopul trimiterii de comunicări, și nici pentru motivele menționate mai sus, pentru a realiza intereselor legitime ale KARMA VET MEDICAL SRL.

Pentru a face publice informații și promova serviciile KARMA VET MEDICAL SRL, se utilizează în principal o adresă de e-mail pentru comunicare. În acest caz, procesarea se bazează numai pe consimțământul, dvs., care este în întregime voluntar și puteți continua să utilizați pe deplin site-ul nostru dacă nu doriți să vă acordați consimțământul. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, dând click pe link-ul corespunzător găsit în fiecare mesaj de comunicare.

Anularea consimțământului și anularea primirea comunicatelor sau mesajelor KARMA VET MEDICAL SRL

Comunicatele companiei. Utilizatorii și membriI KARMA VET MEDICAL SRL se pot dezabona în orice moment de la primirea comunicatelor:

trimițându-vă dezacordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal la KARMA VET MEDICAL SRL prin click pe linkul de dezabonare.

Cine are acces la datele personale?

În primul rând, datele personale sunt prelucrate de către KARMA VET MEDICAL SRL și de către personalul său. Toate persoanele care au acces la datele cu caracter personal sunt obligate să păstreze confidențialitatea și acest angajament continuă chiar și după ce sa încheiat cooperarea cu KARMA VET MEDICAL SRL.

Care este durata de procesare a datelor personale?

KARMA VET MEDICAL SRL procesează datele personale pentru a putea îndeplini și realiza obligațiile asumate pe întreaga durată a înscrierii, inclusiv plata efectuată și derularea serviciilor. Conform legii, KARMA VET MEDICAL SRL păstrează unele dintre datele conținute în documentele contabile.

Comunicările sunt trimise utilizatorilor atât timp cât acest lucru este acceptat de către utilizatori și/sau membri. Acestea sunt trimise până când clientul se dezabonează sau până când își exprimă dezaprobarea în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în acest scop.

Datele obținute în scopuri de marketing sunt procesate de KARMA VET MEDICAL SRL pe durata consimțământului dvs., adică atâta timp cât veți permite stocarea sau până când vă veți exprima dezaprobarea în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în acest scop.

Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în plus față de aceste termene limită este efectuată de KARMA VET MEDICAL SRL numai dacă este necesară îndeplinirea obligațiilor care decurg din regulamentul KARMAVET.ROi.

Ce drepturi aveți?

În legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, puteți să contactați KARMA VET MEDICAL SRL și să o solicitați:

Informații privind datele dvs. cu caracter personal, ce au fost prelucrate de KARMA VET MEDICAL SRL cu privire la scopul și natura prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv informații despre potențialii beneficiari ai datelor cu caracter personal, în afara KARMA VET MEDICAL SRL. Informațiile generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt menționate în aceste regulament.

Accesul la datele pe care le-ați furnizat către KARMA VET MEDICAL SRL, fie în timpul înregistrării, fie în timpul plasării unei înscrieri. Dacă se exercită acest drept, KARMA VET MEDICAL SRL vă va confirma dacă și care date personale sunt prelucrate și, dacă este cazul, vă vor fi puse toate la dispoziție, împreună cu informațiile despre prelucrarea acestora.

Corectarea datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete. Numai în cazul informațiilor actualizate corect vă poate asigura KARMA VET MEDICAL SRL realizarea înscrierii plasate de dvs.

Justificarea și eliminarea unei stări defectuoase(cum ar fi blocarea, corectarea, completarea sau ștergerea datelor personale) dacă considerați că KARMA VET MEDICAL SRL procesează date cu caracter personal ce contravine protecției vieții personale sau încălcând reglementările legale.

Ștergerea datelor cu caracter personal (așa-numitul „drept de a fi uitat”) sau prelucrarea limitată a acestora, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare în aceste scopuri sau dacă KARMA VET MEDICAL SRL nu mai are un motiv legitim de a procesa date cu caracter personal, inclusiv în cazurile în care nu sunteți de acord cu prelucrarea ulterioară. În îndeplinirea acestor condiții, KARMA VET MEDICAL SRL vă va șterge total sau parțial datele.

Transferarea datelor personale prelucrate automatizate obținute prin consimțământul dvs. de la KARMA VET MEDICAL SRL către o altă entitate în care KARMA VET MEDICAL SRL transmite dvs. sau unui alt administrator la alegerea dvs. datele dvs. personale într-un format utilizat în mod obișnuit.

În plus, membri KARMA VET MEDICAL SRL pot contesta prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul trimiterii de comunicări irelevante sau a unor evaluări a preferințelor, în baza cărora KARMA VET MEDICAL SRL va înceta imediat prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus față de drepturile prezentate mai sus, puteți să contactați întotdeauna KARMA VET MEDICAL SRL cu o reclamație pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Securitatea datelor

KARMA VET MEDICAL SRL este responsabil de securitatea datelor dvs. Manipularea datelor cu caracter personal este în deplină conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu Politica generală de confidențialitate (GDPR). KARMA VET MEDICAL SRL pune mare preț pe securitatea din punct de vedere tehnic și organizațional când prelucrează date cu caracter personal.

Toate datele cu caracter personal în formă electronică sunt stocate în baze de date și sisteme accesibile numai persoanelor care au nevoie să dispună direct de aceste date cu caracter personal în scopurile specificate în aceste reguli și numai în măsura în care acest lucru este necesar. Accesul la aceste date personale este protejat. Securitatea datelor personale este testată în mod regulat de KARMA VET MEDICAL SRL și protecția este îmbunătățită continuu.

Contact

Dacă aveți orice fel de nelămurire referitoare la procesarea datelor personale sau în cazul în care considerați că vi s-au încălcat drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa de e- mail:[email protected] sau prin alte mijloace puse la dispozitie pe site.